In groep 1/2 eten vaste (geschoolde) overblijvers met de kinderen. Vanaf groep 3 eet de leerkracht met de kinderen. Alle kinderen spelen buiten onder toezicht van de vaste (geschoolde) overblijvers en van drie ouders die pleinwacht hebben. Hier vindt u het rooster tot 1 febr. 2019 en het rooster van 4 febr tot 10 mei 2019