De Wonderwijzer in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool De Wonderwijzer in Hardinxveld-Giessendam komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. De Wonderwijzer heeft eigentijdse leermethodes met digitale hulpmiddelen en een warm en kleinschalig schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag.

De Wonderwijzer is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage. Kinderen, ouders en het team gaan positief en liefdevol met elkaar om.

Wat onze school verder uniek maakt? De Wonderwijzer biedt uitdagend en boeiend onderwijs voor alle leerlingen. We zijn een kleinschalige school en kunnen daardoor beter aandacht besteden aan iedere individuele leerling. We werken thematisch en zijn gericht op talentontwikkeling. Van groep 1 tot en met groep 8 is Engels onderdeel van het lesprogramma. Vanaf groep 4 werken de kinderen ook met tablets. Maar voor alles: wij geloven dat ieder kind uniek is geschapen, met eigen mogelijkheden. Deze willen wij graag ontdekken en ontwikkelen, samen met de ouders!

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Bel Sylvio voor een afspraak of antwoord op je vragen 06 51 82 71 24 of 0184 614 321 of stuur een mail naar s.noel@levwn.nl