In sept. 2020 starten we in groep 1, 2 en 3 met zogenaamde leerpleinen. De basisgroepen 1/2 en 3/4 blijven de vaste groepen voor de kinderen. Gedurende de dag worden er lessen gegeven waarbij kinderen kunnen aansluiten. Er kan bijvoorbeeld een lesje sorteren worden gegeven, kinderen die dit gaan leren sluiten aan bij deze les, kinderen die dit doel behaald hebben krijgen een andere les. Bij een les kunnen kinderen uit groep 1, 2 en 3 aansluiten. De leerkrachten bepalen welke kinderen welke lessen gaan volgen.  Zo willen we tegemoet komen aan de behoeftes van de kinderen en ze lesgeven op het niveau waar ze op dat moment zitten.
We hebben drie lokalen tot onze beschikking voor de groepen 1/2 en 2/3.  Één lokaal zal worden ingericht als themalokaal waar de kinderen onderzoekend kunnen leren. Bv. een bakkerij of een fietsenwinkel.

In de ochtend beginnen we altijd met elkaar in de kring. We horen een Bijbelverhaal en gebruiken de platen en verwerking van de methode Levend water. Ook zingen we met elkaar liedjes over de Here God. Zo merken we steeds meer hoeveel Hij van ons houdt. Twee keer per dag spelen en werken we in de klas en gaan we lekker buitenspelen. Verder krijgen we gym van een speciale gymjuf en hebben we Engels aangepast aan het thema. Voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining en Wonderlijk gemaakt en gedurende de hele dag houden we ons aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hadden, geven we elkaar complimentjes en helpen we elkaar. Kortom, in groep 1 en 2 zijn we heel veel tegelijk aan het leren door middel van onderzoeken en ontdekken.