In sept. 2020 starten we in groep 1, 2 en 3 met zogenaamde leerpleinen. De basisgroepen 1/2 en 2/3 blijven de vaste groepen voor de kinderen. Gedurende de dag worden er lessen gegeven waarbij kinderen kunnen aansluiten. Er kan bijvoorbeeld een lesje sorteren worden gegeven, kinderen die dit gaan leren sluiten aan bij deze les, kinderen die dit doel behaald hebben krijgen een andere les. Bij een les kunnen kinderen uit groep 1, 2 en 3 aansluiten. De leerkrachten bepalen welke kinderen welke lessen gaan volgen.  Zo willen we tegemoet komen aan de behoeftes van de kinderen en ze lesgeven op het niveau waar ze op dat moment zitten.
We hebben drie lokalen tot onze beschikking voor de groepen 1/2 en 2/3.  Één lokaal zal worden ingericht als themalokaal waar de kinderen onderzoekend kunnen leren. Bv. een bakkerij of een fietsenwinkel.

In onze klas volgen we de kanjertraining. Hierbij leren we om goed met elkaar om te gaan. Iedere keer een nieuw verhaal en oefeningen, waarbij we als uitgangspunt hebben: we vertrouwen elkaar en we helpen elkaar.