In groep 3/4 beginnen we regelmatig met elkaar in de kring. Op maandag bidden we, vertellen we elkaar wat we in het weekend gedaan hebben of mogen we kort iets vertellen over spullen die we mee hebben genomen en we zingen het lied van de week. Op dinsdag, woensdag en donderdag bidden we, luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, zingen we het lied van de week en andere liederen voor de Here God. Op vrijdag beginnen we de dag met gym in sporthal “De Appelgaard”, daar bidt de gymjuf met ons, waarna we 3 kwartier lekker gaan sporten. Na de gymles lopen we met elkaar terug naar school en maken we een werkblad over de Bijbelverhalen van de afgelopen week. Ook dan zingen we het lied van de week en enkele andere liederen voor de Here God.

In de ochtenden is groep 3 bezig met de vakken lezen, schrijven en rekenen. De leeslessen worden vormgegeven naar aanleiding van het thema waar we over werken. In de eerste helft van het schooljaar leren we alle bijna alle letters (alle korte klinkers, medeklinkers, lange klinkers en tweetekenklanken). Een paar weken na de kerstvakantie hebben we ze allemaal geleerd. We oefenen deze door ze te kleien, te schrijven, er woorden mee te maken,ze op te zoeken in een tekst en door er een gebaar bij te leren. We gebruiken hierbij de gebaren van Klankbeeld. We lezen regelmatig in boeken of teksten die we van de juf krijgen. Aan het begin van het schooljaar bekijken we vooral plaatjes en gaan we op zoek naar letters die we al kennen, maar hoe meer letters we kennen hoe meer woorden we kunnen lezen. De tweede helft gaan we vooral aan het werk met spellingscatergoriën, zoals woorden met -eer, -oor, -eur, woorden met s en z, woorden met nk en ng, woorden met 2 of 3 medeklinkers vooraan of achteraan enz.

Met rekenen werken we uit de methode “Getal en ruimte junior”. We maken veel opdrachten in ons rekenboek en doen regelmatig een rekenspel in de klas of buiten. Verder oefenen we met bewegingsspelletjes de getallenlijn, de getallen of sommen. We zijn vooral bezig met begrippen als meer en minder, de getallenlijn tot 20 en sommen tot 10. Dit oefenen we op verschillende manieren.

Groep 4 werkt met rekenen, taal en spelling meestal via Snappet. We maken dan opdrachten op ons chromebook. Deze laat ons gelijk zien of we de opdracht goed hebben gedaan en we kunnen het dan gelijk verbeteren. Tijdens spelling en taal moeten we ook regelmatig in ons schrift werken, zodat we ook het schrijven blijven oefenen. Schrijfopdrachten die we voor taal moeten maken en teksten die we voor begrijpend lezen moeten lezen, sluiten aan bij het thema waar we over werken.

Aan het begin van de middag oefenen we met de groepen 4 t/m 8 het technisch lezen. Dit doen we op een manier waarbij ieder kind op zijn of haar eigen leesniveau leest. Het kan dus zijn dat een kind in groep 4 meeleest met groep 5.

In de middag werken groep 3 en 4 aan vakken als muziek, Engels, Kanjertraining en werken we over ons thema. De thema’s waar we over werken liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen, zoals de dierentuin, kriebelbeestjes of de supermarkt. Hierbij lezen en kijken we veel in boeken om de echte wereld zo goed mogelijk na te kunnen spelen of verhalen te bedenken die passen bij dit thema.

“Groep 3 leert letters door ze te kleien, te schrijven, er woorden mee te maken, ze op te zoeken in een tekst en door er een gebaar bij te leren.”