In groep 4/5 beginnen we de dag met God. We bidden tot Hem en zingen voor Hem. We luisteren naar de Bijbelverhalen en praten daar met elkaar over door.

In de ochtend werken we vaak op onze tablets aan rekenen, taal en spelling. Door het werken op de tablets kunnen we na de instructie al snel verder werken op ons eigen niveau, en door de directe feedback weten we gelijk hoe we het doen.

Naast het werken op de tablets lezen we ook elke dag. Meestal in een spannend boek en af en toe een Donald Duckje, daar houden de meesten ook wel van. Met Kidsweek werken we op een betekenisvolle manier, doormiddel van de actualiteit, aan onze strategieën voor begrijpend lezen.

De meeste middagen worden gevuld door vakken als muziek, verkeer, Engels en de thema lessen. Dat is geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, handvaardigheid en techniek in één. We werken een aantal weken binnen een bepaald thema waarbij we soms een klassikale les hebben en daarnaast werken we ook aan opdrachten die bij het thema horen. We proberen antwoorden op onze vragen te vinden door dingen uit te proberen, op te zoeken of te controleren. Aan het eind van een thema hebben we vaak iets gemaakt of bedacht waarmee we aan elkaar kunnen laten zien en vertellen wat we geleerd hebben.

Om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar omgaan, iedereen het fijn heeft in de klas en we elkaar kunnen vertrouwen hebben we elke week de kanjertraining.