In groep 6/7 beginnen we elke dag door te werken aan onze relatie met God door te zingen voor Hem, te bidden en te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel.

Verder werken we in de ochtend vaak op onze tablets aan rekenen, taal en spelling. Door het werken op de tablets kunnen we na de instructie al snel verder werken op ons eigen niveau, en door de directe feedback weten we gelijk hoe we het doen.

Naast het werken op de tablets lezen we ook vaak, meestal in een spannend boek maar één keer per week mag dat ook een Duckje of een andere strip zijn. Daar houden de meesten ook wel van. Met De Kidsweek werken we op een betekenisvolle manier, doormiddel van de actualiteit, aan onze strategieën voor begrijpend lezen.

De meeste middagen worden gevuld door de overige lessen. Bijvoorbeeld Engels en Verkeer. Ook werken we dan aan ons thema. Dat is geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, handvaardigheid en techniek in één. We werken een aantal weken binnen een bepaald thema waarbij we soms klassikale lessen hebben, en dan weer verder werken aan verschillende verwerkingen die horen bij de lessen van ons thema. Momenteel testen we de themalessen van de methode Blink.

Om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar omgaan, iedereen het fijn heeft in de klas en we elkaar kunnen vertrouwen hebben we elke week de kanjertraining.