In groep 8 zetten we elke dag ons beste beentje voor om er een toffe dag van te maken. Kanjertraining, een spelletje, afspraken en aandacht voor elkaar helpen ons hiermee. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich gezien weet en weet dat hij of zij er mag zijn. Ieder met zijn eigen gaven en talenten!

In de ochtend werken we allemaal op de tablet aan de vakken rekenen, taal en spelling. Het werken op de tablet maakt het mogelijk dat we na een klassikale start snel op ons eigen niveau verder werken.

De middagen zijn van een andere aard. Dan werken we aan het thema. Het thema is eigenlijk geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek in één. We beginnen ieder thema met een aantal ‘startlessen’. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen informatie over het onderwerp waar we over werken. Na deze start gaan de kinderen in kleine groepjes met het onderwerp aan de slag. Ze gaan met elkaar op zoek naar het antwoord op hun eigen onderzoeksvraag. Ze leren op deze manier goed met elkaar samen te werken en zijn heel erg gemotiveerd omdat ze bezig zijn met de vraag die ze zelf bedacht hebben.
Naast het thema hebben we in de middag ook vakken als Kanjertraining, Engels, topografie, muziek en verkeer op het rooster staan.