We zijn een basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die wordt vormgegeven met de Bijbel als basis. Dat doen wij onder het motto: ‘Geloof in ontwikkeling’.

Onze school is een christelijke basisschool. De leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

 • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
 • Wij vertellen verhalen en lezen uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
 • In ons onderwijs rusten wij onze kinderen toe met Bijbelse normen en waarden

Onze school heeft het volgende te bieden

 1.  een herkenbare en doorleefde identiteit
 2.  uitstekend onderwijs en een duidelijke visie
 3.  een lerende cultuur
 4.  een open en veilig schoolklimaat
 5.  dat de leerlingen leren van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert we samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Deze kernwaarden (uitgewerkt in ons  Schoolplan 2019-2023  en in het  Expeditieplan ) vergroten de duidelijkheid naar leerlingen, ouders en leerkrachten.