Er is een extern vertrouwenspersoon aan onze school verbonden. Hier leest u wanneer u ben hem terecht kunt en wat u van hem kan verwachten.