De Wonderwijzer heeft opnieuw het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Behalve de geruststelling dat het goed zit met de kwaliteit van het onderwijs op onze school wilt u misschien ook lezen welke complimenten de onderwijsinspectie heeft gegeven aan het team van De Wonderwijzer  naar aanleiding van hun laatste uitgebreide kwaliteitsonderzoek in april 2016.

Via de onderstaande link kunt u het complete rapport van bevindingen inzien.

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek