De Wonderwijzer is een christelijke basisschool.

We hebben hart voor alle kinderen als kostbaren kinderen van God. Daarom gaan we voor kwalitatief goed onderwijs, gevoed vanuit ons persoonlijk geloof in God. Wij vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en leren hen hoe mooi het is om een geliefd kind van God te zijn. Wij geloven ook dat iedereen uniek is geschapen, met eigen mogelijkheden. Deze mogelijkheden willen wij graag met de kinderen ontdekken. We doen dit in nauwe samenwerking met ouders.