Vanuit ons geloof in God leren we elk kind dat het kostbaar is, geliefd door Vader in de hemel. Daar mag het zijn eigenwaarde aan ontlenen. Elk kind is uniek met eigen gaven en talenten die we het kind willen laten ontdekken en benutten. Daarom volgen we de ontwikkeling van elk kind nauwgezet en waar nodig passen we onze werkwijze en onderwijsaanbod aan op de behoeften van het kind.

De leerkracht is in zijn spreken en gedrag herkenbaar als christen en daarmee een voorbeeld voor de kinderen. In de groepen zorgen we voor een veilig en geborgen klimaat, waarin de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staat. We zetten ons in voor een open relatie tussen leerkracht en leerling waarin het wederzijds respect duidelijk merkbaar is. Dit wederzijds respect geldt ook voor de relatie tussen leerlingen onderling. Met behulp van de Kanjertraining leren we de kinderen wat hun rol is in de groep en hoe ze op een positieve manier met elkaar kunnen communiceren. We leren het kind gedurende de basisschoolperiode steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. We bevorderen daarbij de zelfstandigheid van de leerlingen en het helpen van elkaar.

“Elk kind is uniek met eigen gaven en talenten die we het kind willen laten ontdekken en benutten.”