Het is van groot belang dat de kinderen leren om gaan met hun leeftijdgenoten en zicht krijgen op de verschillende rollen en patronen die zich voordoen in groepen. Hiervoor gebruiken we in alle groepen de Kanjertraining. Vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect zijn de uitgangspunten bij de Kanjertraining. Met de Kanjertraining werken we aan de volgende doelen:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Binnen de schoolomgeving maken wij gebruik van Positive Behaviour Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een veilige omgeving die leerling- en leerkrachtvriendelijk is en die bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren. Vanuit onze gemeenschappelijke waarden (liefde, veiligheid/eerlijkheid en plezier/groei) heeft het schoolteam gezamenlijk bepaald welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school hebben we deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.  De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenst gedrag te laten zien.