Onze kernwaarden op sociale ontwikkeling zijn vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect. Deze kernwaarden zijn gekozen door het team; het zijn waarden die we erg belangrijk vinden en waar we voor willen staan.

Wij zijn tevreden als het kind de school verlaat met een gezonde persoonlijke ontwikkeling, de nodige kennis en vaardigheden en een stevige basis heeft voor het vervolgonderwijs. We gebruiken in alle groepen dezelfde richtlijnen:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Onze kernwaarden zitten in onze identiteit verweven en zijn te zien en te merken aan het doen en laten van de leerkracht.

Daarnaast maken we gebruik van de Kanjertraining. Dit biedt een doorgaande lijn in de school. De kinderen leren, vanaf het begin dat zij op school zijn, hoe we in de school met elkaar omgaan. Zij leren voor zichzelf op te komen op een goede manier en tegelijkertijd om rekening te houden met elkaar.

“Onze kernwaarden vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect zitten in onze identiteit verweven en zijn te zien en te merken aan het doen en laten van de leerkracht.”