Open dag woensdag 27 januari 2021

Gretha ScholtensNieuwsberichten

Welkom op onze website

Bekijk hier ons welkomstfilmpje.

De Wonderwijzer
Een kleinschalige, christelijke en gemoedelijke school. We bieden onderwijs met de Bijbel als basis en geloven in ontwikkeling van talenten.

Christelijk onderwijs
Christelijk onderwijs zit in ons DNA, alle collega’s zijn christelijk en hebben het verlangen kinderen te laten zien en proeven wie God is en voor hen wil zijn. Dit doen we door middel van de bijbel en aan de hand van onze eigen levensverhalen. Door het jaar heen hebben we verschillende identiteitsgebonden activiteiten: We vieren de christelijke feesten Kerst en Pasen met alle ouders, we voeren geloofsgesprekken in het team en beginnen de week als team met gebed. Iedere week leren de kinderen een christelijk lied. We doen met onze school mee aan het kerkschoolproject in Hardinxveld en geven ons geloof handen en voeten door diverse acties in de buurt en het leren omgaan met elkaar. Bij ons op school zitten kinderen uit diverse kerken en komen de kinderen uit Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Gorinchem.

Bekijk hier een filmpje over onze identiteit.

Leerlingenzorg
Op de Wonderwijzer is ieder kind welkom. Bij een aanmelding van een leerling die ondersteuning nodig heeft kijken we samen met de ouders of we voor deze leerling een veilige plek kunnen bieden bij ons op de Wonderwijzer. Door de kleinschaligheid van de school zijn de lijntjes kort en kennen de leerkrachten alle kinderen. Dit biedt een veilige setting voor ieder kind. Op de Wonderwijzer hebben we een Intern Begeleider, zij draagt er zorg voor dat de kinderen op de Wonderwijzer gezien worden en tot hun recht komen. Binnen de school hebben we diverse specialisten die daarin mee kunnen denken en mochten we er zelf niet uitkomen dan hebben we een netwerk aan professionals die we daarbij kunnen inschakelen.

Klik hier om een kijkje te nemen in onze school.

Thematisch werken
Iedere middag werken de kinderen in groep 4-8 thematisch. Bij thematisch werken zijn de zaakvakken en de creatieve vakken geïntegreerd. De kinderen krijgen 3 weken lessen startactiviteiten en lessen die de kinderen nieuwsgierig maken en waardoor ze vragen gaan bedenken. De kinderen bedenken vervolgens een onderzoeksvraag en gaan deze onderzoeken. Kinderen leren hierdoor samenwerken, informatie opzoeken, ICT vaardigheden, presenteren etc. We merken dat de kinderen erg enthousiast en betrokken zijn.

Talentontwikkeling
Op school willen we ieder kind uitdagen en leren leren. In de klas of door signalen van thuis signaleren we dat een kind behoefte heeft aan extra uitdaging. Deze extra uitdaging proberen we zoveel mogelijk in de klas aan te bieden. Daarnaast hebben we een plusklas waaraan kinderen kunnen deelnemen. Op school hebben we een meer- en hoogbegaafdheidscoördinator die hier in meedenkt en adviseert.

Ook hebben we sinds vorig jaar DOE-MIDDAGEN. Hier gaan de kinderen 3x achter elkaar aan de slag met een zelfgekozen activiteit die past bij hun interesses. De volgende zijn aangeboden door leerkrachten/ouders:

 • moestuin
 • timmeren
 • schilderen
 • striptekenen
 • dans en drama
 • toneel spelen
 • gitaar spelen
 • programmeren van robots
 • koekjes bakken

ICT
We leren de kinderen al bij de kleuters werken met computers. In groep 1-3 wordt dit veelal nog samen met de leerkrachten gedaan. Zo zoeken de kinderen bijvoorbeeld informatie op over het onderwerp waar op dat moment over gewerkt wordt in de klas.
Ook in de midden/bovenbouw wordt er gebruik gemaakt van de Chromebooks. De kinderen gebruiken deze als hulpmiddel bij hun onderzoeken.
In de groepen 4-8 werken de kinderen voor de vakken rekenen, taal en spelling met Snappet, een digitaal programma. Natuurlijk werken de kinderen niet de hele dag achter een scherm. De leerkracht zorgt voor voldoende afwisseling.

Wat valt er onder ICT in het onderwijs? 

 • Mediawijsheid → We leren de kinderen onder andere dat niet alles op het internet waar is, hoe kun je een sterk wachtwoord maken en hoe ga je online met andere mensen om?
 • Computational thinking → De kinderen leren problemen oplossen in stappen. De kinderen zien bv. bij het programmeren van een robot dat er iets niet helemaal goed gaat. Ze moeten dan terug kijken om uit te zoeken waar ze een foutje hebben gemaakt.
 • Informatie vaardigheden → We leren de kinderen om met hun informatiebronnen om te gaan. Hoe haal je hier goede en duidelijke antwoorden uit?
 • ICT-basisvaardigheden → Op school leren we de kinderen vooral hoe ze in de google omgeving kunnen werken. Hoe werkt drive, google presentaties enz.

Klik hier als u wilt horen wat een ouder over onze school zegt.

Toekomstgericht onderwijs
Wij blijven als school in ontwikkeling en dit zijn de plannen voor de komende tijd:

 • Onderzoekend en betekenisvol leren in de hele school
 • Leerlingen worden steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces
 • Bewegend leren integreren in groep 4-8
 • Techniek en cultuureducatie wordt geïntegreerd aangeboden bij de thema’s
 • In 2023 hebben alle leerlingen van de school een eigen (digitale) portfolio
 • Leerlingen kunnen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen

Vakleerkracht gym
De gymlessen worden van groep 1-8 verzorgd door een vakleerkracht gym.

Onze vakleerkracht aan het woord:
Om kinderen in beweging te krijgen moeten spellen in ieder geval leuk zijn, om kinderen te laten leren probeer ik het leuke met het leerzame te combineren. Alleen leuk vind ik niet voldoende, ik probeer alle lessen zo vorm te geven dat er uitdagende (spel) situaties klaar staan die uitdagen tot leren met plezier. Niet alle kinderen leren op dezelfde manier en even snel. Een vaardige groep 4 leerling kan soms net zo goed sporten als de minder vaardige leerling uit groep 7. Om deze reden probeer ik altijd de opstellingen klaar te zetten dat kinderen op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Mij gaat het om het eigen leerproces, niet om de perfecte oefening.

Nieuwsgierig geworden naar hoe de school er van binnen uitziet? Meld u aan voor de virtuele rondleiding op De Wonderwijzer en stel uw vragen aan onze directeur Sylvio Noël. 

Telefoon 06 518 27 124
Mail s.noel@levwn.nl