Ouders vertrouwen hun kind toe aan de zorg van school. Ouders en school werken samen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben daarom recht op een goede gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school die daar beiden op aanspreekbaar zijn. Deze samenwerking wordt gekenmerkt door een open houding en transparante informatievoorziening.

Iedere drie weken sturen we ouders de nieuwsbrief, waarin de directie u als ouders op de hoogte houdt van allerlei zaken die er in en om de school spelen.

Bij het begin van het nieuwe cursusjaar wordt met alle ouders en kinderen een startgesprek van 15 min gevoerd om nader kennis te maken met elkaar en afspraken te maken over de samenwerking.

De ouders hebben toegang tot het ouderportaal van Parnassys waarin ze de scores van hun kind op de methodetoetsen en de citotoetsen kunnen bekijken.

Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport over het kind. Tijdens de spreekmiddag/avond in februari (15 minuten per kind) bespreekt u met de leerkracht de resultaten en ontwikkeling van uw kind. Als u dat wenst, kunt u zich ook opgeven voor de eindejaars-spreekmiddag of -avond (na het 2e rapport aan het eind van het schooljaar)

Elke ouder ontvangt van de leerkracht(en) van uw kind(eren) een activatiecode voor de app Parro. Op de klassenpagina stuurt de leerkracht foto’s en berichtjes over wat er gedaan wordt in de klas of belangrijke mededelingen. U vindt daarnaast alle belangrijke data in de agenda en u kunt de leerkracht van uw kind of ouders van klasgenoten van uw kind een bericht sturen.

Op de website van de school is veel informatie over de school terug te vinden. Ook hebben we een facebook-pagina en een instagram-account waar informatie over onze school is terug te vinden.

“Samenwerking tussen ouders en school met als doel een optimale ontwikkeling van het kind.”