Op onze school zijn alle ouders welkom die Bijbelgetrouw onderwijs belangrijk vinden voor hun kind. We verwachten van ouders dat ze in God geloven en actief christen zijn. We vragen de ouders om een ouderverklaring  te ondertekenen.

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u wellicht De Wonderwijzer met eigen ogen bekijken, dan kunt u een afspraak met mij maken. 06-51827124 of s.noel@levwn.nl

Met vriendelijke groet,

Sylvio Noël
directeur De Wonderwijzer