Op onze school zijn alle ouders welkom die bijbelgetrouw onderwijs belangrijk vinden voor hun kind. We verwachten van ouders dat ze in God geloven en actief christen zijn. Met alle nieuwe ouders wordt een motivatiegesprek gevoerd door onze identiteitscommissie. We vragen de ouders om de ouderverklaring te ondertekenen. Deze vindt u achterin het document ‘Het Licht schijnt’ .

Als u overweegt om uw kind naar onze school te sturen, bent u van harte welkom voor een oriënterend kennismakingsgesprek met onze directeur Sylvio Noël. Na dit gesprek kunt u een aanmeldingsformulier mee naar huis krijgen.
U kunt het formulier thuis zo volledig mogelijk invullen. Het ingevulde formulier stuurt u terug naar school.