De identiteitscommissie (IC) bestaat uit ouders van de kinderen van De Wonderwijzer, onder voorzitterschap van de directeur van de school.

De IC houdt motivatiegesprekken met alle ouders die hun kind willen aanmelden op onze school. Leerlingen worden toegelaten nadat tijdens dit gesprek gebleken is dat de identiteit van de ouders en die van de school met elkaar overeenstemmen.

Daarnaast kan de IC de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren (klankbordfunctie) over identiteitsgerelateerde schoolzaken. Hierbij valt te denken aan de praktische invulling van identiteit op de school.