In overleg met alle Hardinxveldse schoolbesturen is de buitenschoolse opvang uitbesteed aan Smallsteps Kinderopvang.

Met Smallsteps Kinderopvang zijn afspraken gemaakt, die betrekking hebben op:

 • De identiteit van de christelijke scholen in ons dorp
 • De kwaliteit van de opvang
 • De wettelijk gesteld eisen
 • Ruimte voor de kinderen, zowel binnen als buiten
 • De veiligheid van de kinderen
 • De hygiëne op de opvanglocatie
 • Inspraakmogelijkheden voor ouders
 • Mogelijkheden voor ouders om klachten en verbetersuggesties in te dienen

Al deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en zullen jaarlijks worden geëvalueerd.

Wat betekent dit praktisch voor u als ouder/verzorger?

 • U meldt zich zelf aan bij Smallsteps kinderopvang, dit kan zowel via de website als tijdens een rondleiding
 • Op het inschrijfformulier geeft u de door u gewenste opvangdagen/-tijden aan en wanneer u de opvang wil laten starten
 • U tekent zelf een contract met Smallsteps
 • Smallsteps incasseert iedere maand de maandelijkse opvangkosten op het door u opgegeven bank-/gironummer

Smallsteps kadoze kaduize, www.kinderopvang-kadozekaduize.nl