Op De Wonderwijzer kunnen de kinderen overblijven op school.
In groep 1/2 eten er vaste (geschoolde) overblijvers.

Vanaf groep 3 eet de leerkracht met de kinderen. Alle kinderen spelen buiten onder toezicht van de vaste (geschoolde) overblijvers en van drie ouders die pleinwacht hebben.
De overblijvers werken mee aan een gezellige, veilige en fijne pauze, waarin de kinderen zich weer op kunnen laden voor de rest van de dag.

Voor de tussenschools opvang is speciaal speelgoed aangeschaft. Hiermee kan worden gespeeld na het eten en als er door omstandigheden niet buiten gespeeld kan worden.