We zijn weer begonnen

Gretha ScholtensNieuwsberichten

We hebben Gods zegen gevraagd voor het nieuwe schooljaar en hebben gesproken en gezongen over vertrouwen.